marc estratègic

MISIÓ

La promoció, divulgació i informació de l’esport i esportistes d’Alacant, Castelló i València, reconeixent l’especial paper que les disciplines més minoritàries i l’esport de base presten al conjunt de la societat.

VISIÓ

Nostresport aspira a convertir-se en un grup de referència en l’esport de la Comunitat Valenciana, a través de la prestació de serveis, promoció i informació de l’esport.

VALORS

Territorialitat: Aposta per una “perspectiva valenciana” que ens diferencia i posiciona en el sector, guiant la nostra conducta informativa i el nostre desenvolupament de negoci com a empresa fortament compromesa amb l’esport d’Alacant, Castelló i València i orientant les nostres activitats cap a la promoció i reconeixement de “el nostre esport”.

Esportivitat: Esportivitat significa actuar “com cal” i en Nostresport marca la nostra conducta professional determinant l’honestedat i integritat en els nostres serveis, però també una característica forma “esportiva” d’entendre les relacions amb els nostres empleats, clients, proveïdors i la societat en general.

Receptivitat: En Nostresport no ens n’hi ha prou amb conéixer el sector. Som part d’ell i, per això la sensibilitat i escolta contínua del sector, dels diferents agents que en ell operen, dels esportistes, clubs, empreses o aficionats és vital.

Busquem establir una especial relació de complicitat amb els protagonistes que ens permeta mantindre’ns en el mercat, reaccionar als canvis d’un entorn esportiu en ple procés de professionalització i inventar nous camins i solucions que ens permeten articular una oferta personalitzada i diferenciada amb les millors solucions.

Cooperació: En Nostresport considerem que les relacions estables a llarg termini que generen un mutu benefici són la millor manera d’obtindre un creixement sòlid i rendible. Per això considerem als nostres clients i col·laboradors com a “socis” de la nostra aventura empresarial.

Abrir chat